การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ITAP อำเภอผักไห่

อำเภอผักไห่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 

โครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุข จ.พระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการ “พาหมอไปหาป

การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ITAP สภ.ผักไห่

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.67 เวลา 09.30 น.พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ผักไห่ ได้จัดอบรมข้าราชการตำรวจในสั

ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์ ผกก.สภ.ผักไห่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือปัญหาหนี้นอกระบบ

สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ และได้รับความเดือนร้อนจากกรณีดังกล่าว