ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.ดุษฎี หิรัญรัตน์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่
094-969-9365

รอง กำกับการ

พ.ต.ท.อดิศักดิ์ สินสืบผล
รอง ผกก.สส.สภ.ผักไห่
081-372-0865

พ.ต.ท.ปรัชญา กระแสร์ลาภ
รอง ผกก.ป.สภ.ผักไห่
081-924-1653


พ.ต.ท.กำพล กันธิยา
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ผักไห่
081-941-1617

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

สารวัตร


พ.ต.ท.นัทธโชต ธัญญเจริญ

สว.สส.สภ.ผักไห่
087-502-9559

พ.ต.ท.กรกฤต ภูติยา

สวป.สภ.ผักไห่
091-747-9111


พ.ต.ต.ธนพล จันทกลิ่น

สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่
084-763-3858


พ.ต.ต.จิรวุธ วิโรจนะ

สว.อก.สภ.ผักไห่
089-409-3279

รอง สารวัตร

ร.ต.อ.ยุตติ เสริมสุขต่อ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่

ร.ต.อ.สงุ่น เกตุรัตน์

รอง สวป.สภ.ผักไห่

ร.ต.อ.ภคณินเดช ประกอบวรการ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่

ร.ต.อ.ประสิทธิ์ บัวเลิง

รอง สว.สส.สภ.ผักไห่

ร.ต.ท.หญิง อังศวีร์ ชัยศิริพรรธน์

รอง สว.ธร.สภ.ผักไห่

ร.ต.อ.ปิยะ หัทยา

รอง สว.สส.สภ.ผักไห่

ร.ต.ท.สุเทพ พรมแก้ว

รอง สว.(ป.) สภ.ผักไห่​

ร.ต.อ.สุรินทร์ ม่วงกล่ำ

รอง สว.(จร.) สภ.ผักไห่

ร.ต.ท.ชูชาติ แตงอ่อน

รอง สว.(ป.) สภ.ผักไห่

ร.ต.ต.ศิษฎ์สัณห์ บุญทอง

รอง สว.(สส.) สภ.ผักไห่

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2567