ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรผักไห่

      สถานีตำรวจภูธรผักไห่ ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2470 เป็นอาคารทรงปั้นหยาแบบไม้ยกสูง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่ ใกล้กับที่ว่าการอำเภอผักไห่        ต่อมา พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณ เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา