Category Archives: กฎหมาย

มุมสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย ต่างๆ

ผบ.ตร.และข้อกฎหมาย

ผบ.ตร.และข้อกฎหมาย

นาย สมศักดิ์ บุญทอง ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการกลั่นกรองรายชื่อโผนายพลแล้ว ผลจากการอภิปรายถึงคุณธรรมจริยธรรมอย่างดุดันของร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ในกรณีวิ่งเต้นฝากตำรวจของอนุ ก.ตร.จำนวนหนึ่ง

นายกฯอภิสิทธิ์รับรายงานเรื่องนี้แล้ว ก็ยังเร่งรัดให้รองเทพเทือกจัดประชุมก.ตร.เพื่อแต่งตั้งรองผบ.ตร.ลงไปให้ได้

วันจันทร์หน้า คงจะมีการประชุมก.ตร. แต่จะพิจารณาโผได้ลุล่วงหรือไม่!?

เพราะที่ประชุมก.ตร.จะต้องพิจารณาก่อนว่า ผลการลาออกของนายสมศักดิ์ กระทบถึงบัญชีรายชื่อชุดนี้หรือไม่

ไปจนถึงปัญหาสัดส่วนของกรรมการกลั่นกรองที่โดนท้วงว่า มีเกินกึ่งหนึ่งของก.ตร.ทั้งหมด ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง

ต้องมาถกเถียงประเด็นเหล่านี้ก่อน!

สุดท้ายจะพิจารณาโผได้หรือไม่ จะล่มอีกหรือไม่ โปรดติดตาม

แต่มีผู้รู้ทางกฎหมาย ฝากไปถึงนายกฯว่า แทนที่จะไปเร่งรองนายกฯ ควรเร่งประชุมก.ต.ช.ที่นายกฯดูแลด้วยตัวเองเสียก่อน

เป็นเรื่องไม่ถูกต้องชอบธรรมและหมิ่นเหม่ทางกฎหมาย กับการที่ยังไม่แต่งตั้งผบ.ตร.ปล่อยให้ว่างยาวนานเกินเหตุ

อย่าลืมว่า ขั้นตอนในพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯกำหนดไว้ชัด
Continue reading

เร่งคุมร้านเหล้ามอมเมาเยาวชน

วันนี้ (23 ก.ย.) ที่รัฐสภา นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ส.ว.นครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา วุฒิสภา เปิดเผยว่า กมธ.ได้ทำหนังสือเรียกร้องให้ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดมาตรการควบคุมปัญหาการจำหน่ายเหล้ารอบสถานศึกษา โดยต้องหารือร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุม
Continue reading

เทียบตำแหน่ง”อัยการ”ตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่ระดับรอง อสส.-อัยการจังหวัด

เทียบตำแหน่ง”อัยการ”ตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่ระดับรอง อสส.-อัยการจังหวัด

เนื่อง จากมีกำหนดตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและเทียบตำแหน่งข้า ราชการอัยการกับตำแหน่งข้าราชการอัยการ จึงนำข้อมูลมาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

หมายเหตุ”มติชนออนไลน์” เนื่องจากมีการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่อ อย่างอื่นและเทียบตำแหน่งข้าราชการอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่ง ข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2552 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ซึ่งทำให้บุคคลทั่วไปรู้ว่า ตำแหน่งต่างๆของข้าราชการอัยการมีการกำหนดตำแหน่งและเรียก
ชื่ออย่างไร จึงนำรายละเอียดในการกำหนดตำแหน่งมาเผยแพร่ Continue reading