Category Archives: ข่าวตำรวจ

ข่าวสาร และสาระน่ารู้เกี่ยวกับตำรวจ

เนื้อเพลงมุ่งสู่ฝัน ( Go To Dream ) เพลงประจำโครงโครงการ NPD

มุ่งสู่ฝัน ( Go To Dream ) เพลงประจำโครงโครงการ NPD ( NO PLACE for DRUG )

เพลง มุ่งสู่ฝัน ( Go To Dream ) ยืนยง โอภากุล ( แอ๊ด คาราบาว ) เพลง ประจำโครงการ NPD ( NO PLACE for DRUG ) โดย พลตำรวจโท นเรศ นันทโชติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑

เนื้อเพลง เพลง มุ่งสู่ฝัน ( Go To Dream ) ยืนยง โอภากุล ( แอ๊ด คาราบาว )
เพลง ประจำโครงการ NPD ( NO PLACE for DRUG )
โดย พลตำรวจโท นเรศ นันทโชติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑

ดนตรี E/C#m/B
ฝันที่เราร่วมกัน คือฝันที่เป็นจริง เราพร้อมทำทุกสิ่งเพื่อมุ่งมั่นสู่ฝังฝัน
มีความสงบสุข รอเราอยู่เป็นรางวัล มีที่ให้ลูกหลานได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี

ชุมชนและตำรวจ จับมือกระชับมั่น มาช่วยกันสร้างสรรค์ สู่สังคมอันสุขขี
ภัยยาเสพติด มันบ่อนทำลายชุมชนนี้ มาเถิดมาน้องพี่ ยังมีตำรวจอยู่คู่กาย

* ชุมชนนี้ไม่มี ไม่มีพื้นที่ให้ยาเสพติด ขอทุ่มเทอุทิศทั้งใจทั้งกายขจัดภัย
เพื่ออนาคตชนในชาติ เพื่อลูกเพื่อหลานตลอดไป ขอจดจำคำขวัญจนขึ้นใจ ไม่มีพื้นที่ให้ยาเสพติด

ดนตรี ( ซ้ำ * )
ตำรวจภูธรภาคหนึ่ง คือที่พึ่งช่วยขบคิด เมื่อเห็นใครหลงผิด เราพร้อมใจแก้ไขปัญหา
ไม่มุ่งหน้าปราบปราม แต่มุ่งมั่นช่วยเหลือนำพา ไม่เพียงเยียวยารักษา จะเป็นนาวาสู่อนาคตสดใส

ตำรวจชุดเอ็นพีดี คือผู้บรรเทาสังคมไทย ยาเสพติดจะหมดไป เมื่อประชาชนร่วมใจกับเอ็นพีดี

ดาวน์โหลดคอร์ดกีตาร์
เนื้อเพลงเอ็รพีดี

คอร์เพลง มุ่งสู่ฝัน NPD

จับกุมโรงงานผลิตปืนเถื่อน

วันนี้( 8 ก.พ.) พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ภูวดิษฐ์ ชนะคชภัทร รองผบก. พ.ต.อ.วารินทร์ ทองตรา ผกก.สภ.ผักไห่ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ฟักสี รองผกก.ป. และ พ.ต.ต.ศุภากร แก้วเขียว สวป.ช่วยงาน สว.สส. พร้อมกำลังกว่า 20 นาย เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านเลขที่ 33 หมู่ 5 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากสืบทราบว่าสถานที่ดังกล่าวเคยเป็นร้านอาหารและปิดดำเนินการไปแล้วตั้งแต่น้ำท่วม และหันมาทำกิจการทำอาวุธปืน

พบเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง ภายในมีอุปกรณ์แท่นสว่าน หินเจีย เหล็ก ชิ้นส่วนต่างๆของปืน วางระเกะระกะอยู่ มีนายจำเนียร สุตนาม อายุ 46 ปี กำลังนั่งประกอบอาวุธปืนสั้นขนาด .38 อยู่ โดยพบอาวุธปืนที่ทำเสร็จแล้ว 6 กระบอก เป็นปืนลูกซอง เบอร์ 12 ซึ่งกระสุนขนาดต่างๆ และชิ้นส่วนที่พบ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำด้วยมือแทบทั้งหมด

นายจำเนียร ให้การรับสารภาพว่า เป็นลูกจ้างที่อู่ซ่อมรถยนต์อยู่ติดกับร้านอาหารที่ปิดไปแล้ว และเมื่อมีเวลาว่าง ก็จะนำชิ้นส่วนต่างๆมาทำปืนเพื่อนำไปขายให้กับชาวนา คนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง รถเกี่ยวข้าว เพื่อนำไปเฝ้าระวังขโมย โดยขายในราคากระบอกละ 3,000 บาท ซึ่งวิชาความรู้ที่ทำปืนได้นั้นเรียนรู้เอง และเคยไปเห็นเพื่อนๆทำ ส่วนระบบต่างๆ อาศัยซื้อจากร้านจำหน่ายปืนของเล่นมาเป็นตัวอย่าง จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดี

ข่าวจาก นสพ.เดลินิวส์

นโยบายและแผนปฏิบัติงาน 11 ข้อ ของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ผบ.ตร.

             พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายว่า ขณะนี้ได้ยกร่างแผนนโยบายและแผนปฏิบัติงานของ ตร.เสร็จแล้ว โดยมีหลักในการทำงาน 11 ข้อ ประกอบด้วย
1.ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จำหน่าย รายใหญ่และรายย่อยในชุมชนตลอดจนมาตรการยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องทุกราย โดยยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรม
3.แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุกเพื่อจำกัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
4.ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อ การปฏิบัติงานของตำรวจโดยการจัดระเบียบสังคมและควบคุมอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่
5.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อมีความพร้อมในการให้บริการและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง
6.การปฏิบัติงานของตำรวจให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริม ให้ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในทุกมิติ
7.พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมและสร้างค่านิยมให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด
8.เตรียมความพร้อมและเร่งรัดการดำเนินการด้านบุคลากร โครงสร้าง กฎระเบียบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับและเป็นมาตรฐานในกรอบของอาเซียน
9.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับให้มีความพร้อมเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติและบูรณาการการทำงานในทุกมิติ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้
10.เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานเป็นทีมและมีเอกภาพ
11.จัดระบบและดำเนินการด้านสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้ว ให้มีสุขภาพพลานามัย มีความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบอาชีพเสริม ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง