Category Archives: ข่าวอัพเดท

ข่าวสารอัพเดท สาระน่ารู้ประจำวัน

ผกก.แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ตำรวจผักไห่

ผกก.สภ.ผักไห่ แจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวตำรวจผักไห่ ซึ่งเป็นสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากตำรวจภูธรภาค 1 และท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาในเบื้องต้น

น้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญมากในขณะนี้ เนื่องจากกำลังขาดตลาด

ส่วนนี้คือยาเส้นไว้สำหรับอุดฟันเวลาปวด หรือใช้แทนยาสีฟัน

พยายามเฉลี่ยสิ่งของที่มีอยู่ให้ครบกันทุกคน

ฮืม..อยู่ข้างหลังได้รับก่อนอีกแหละ..

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด 30 ต.ค.2554

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรผักไห่ จังหวัดพระะนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 30 ต.ค.2554

สภาพตู้ยามสายตรวจ ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ฯ

ถึงแม้ไม่มีตำรวจประจำที่ตู้ แต่ก็ยังมีเจ้าที่คอยเฝ้าที่นอนให้

บ้านพักข้าราชการตำรวจถ่าย ณ วันที่ 29 ต.ค.54

ลานกีฬาเอนกประสงค์ตำรวจผักไห่ และพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ชมภาพทั้งหมด

ผู้การฯ ออกตรวจเกาะเมืองอยุธยา

พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ออกตรวจพื้นที่ประสบภัยภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พร้อมได้วางมาตรการในการรักษาบ้านเรือนและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และการให้ความช่วยเหลือ