Category Archives: ข่าวสอบตำรวจ

รวบข่าวสารการสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ สอบนายร้อยตำรวจ นักเรียนเตรียมทหาร อื่นๆ

สภ.ผักไห่ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.ต.อนุชา ตรีนพ


ในนามข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรผักไห่ ขอแสดงความยินดีกับ Congratulations ว่าที่ ร.ต.ต.อนุชา ตรีนพ ผบ.หมู่ ป.สภ.ผักไห่ ที่สอบได้นายตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2554

ข่าวสอบตํารวจปี54

ข่าวสอบตํารวจ ประจำปี 2554

ข่าวประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ป.ตรี เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (และข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มี วุฒิ ป.ตรี, จ.ส.ต. และ ด.ต. เป็นนายร้อยตำรวจ)

ข่าวรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554

ประกาศกองบัญชาการศึกษาเรื่องรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนดการการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนประจำปี ๒๕๕๔
จำนวนอัตราของหน่วยงานต่างๆ และคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

ตรวจสอบยอดผู้สมัครสอบในปีที่ผ่านมา เพือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเลือกสถานที่สอบ จากกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

http://rcm.edupolice.org/head1/h2.html


การสอบนายร้อย สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน


อนุมัติการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ตร.มีบันทึก ลง 28 ม.ค. 2554 อนุมัติการดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน 5,000 อัตรา และผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (ด.ต.-จ.ส.ต.) จำนวน 2,000 อัตรา เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รอง สว.สายงานต่างๆ โดยมอบหมายให้ บช.ศ. รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสอบ การฝึกอบรม สำหรับตำแหน่ง รอง สว.ในแต่ละสายงานนั้นมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รอง สว. จำนวน 5,000 อัตรา
-รอง สว.ทำหน้าที่ด้านการเงิน จำนวน 300 อัตรา
-พนักงานสอบสวน(สบ1) และ รอง สว.ทำหน้าที่นิติกร จำนวน 2,500 อัตรา
-รอง สว.ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 1,200 อัตรา
-รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 1,000 อัตรา

2. ให้รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รอง สว. จำนวน 2,000 อัตรา
-รอง สว.ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 1,330 อัตรา
-ผู้บังคับหมวด (สบ1) จำนวน 70 อัตรา
-รอง สว.กลุ่มงานอำนวนการและสนับสนุน จำนวน 500 อัตรา
-รอง สว.ทำหน้าที่ปกครอง จำนวน 20 อัตรา
-รอง สว.ทำหน้าที่ สรรพาวุธ,รอง สว.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน 40 อัตรา
-ช่างอากาศยาน (สบ1) จำนวน 30 อัตรา
-ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 10 อัตรา

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลาและสถานที่ ที่จะเปิดรับสมัครนั้น กองการสอบจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข้อมูลจาก http://rcm.edupolice.org/


การเปิดรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต

รับสมัครสอบตำรวจปี 2554

กรุณาติดตามประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ืั้เว็บไซต์ www.policeadmission.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5314-0000

ประกาศของหน่วยสอบที่ท่านประสงค์จะสมัครสอบ

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา

สอบนายร้อยตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2553 (28 ก.ค.2553)

ดาวน์โหลดรายละเอียด http://www.royalthaipolice.go.th/downloads/training/admission1.pdf