Category Archives: ผลการปฏิบัติงาน

รวมผลการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ

เปิดโครงการอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม รุ่นที่ 2

พ.ต.อ.จิตเกษม สนขำ ผกก.สภ.ผักไห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ฝึกอบรมประชาชนอาสาสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม” ที่ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ฯ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2555 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน และเป็นการลดการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมสรุปผลการดำเนินการ กปถ.ระดับอำเภอ

พ.ต.อ.จิตเกษม สนขำ ผกก.สภ.ผักไห่ เป็นประธานการประชุมตามโครงการ พัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน (กปถ.ระดับอำเภอ) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สภ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และวางแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจัดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินการต่อที่ประชุม กบถ.ระดับจังหวัดฯ ต่อไป

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีเปิดอบรมโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม ปี 2555

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2555 พ.ต.อ.จิตเกษม สนขำ ผกก.สภ.ผักไห่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรมโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2555 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี อ.ผักไห่ฯ

เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ยาเสพในภายในชุมชน ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน