Category Archives: กิจกรรมสถานี

รวมหัวข้ออัพเดท ข่าวสารต่างๆ

ฝึกประกวดประจำปี 2555

ผกก.สภ.ผักไห่ นำข้าราชการตำรวจร่วมประกวดการฝึกประจำปี 2555 ณ ลานเอนกประสงค์ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2555 ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการฝึกทบทวนให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งการฝึกด้านยุทธวิธีเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระยะที่ 1

พ.ต.อ.จิตเกษม สนขำ ผกก.สภ.ผักไห่ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสถานีตำรวจ ซึ่งได้ปรับพื้นดินและปลูกต้นไม้สวยงาม เพื่อสร้างความสวยงามบริเวณรอบสถานีตำรวจ ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมมอบรางวัลตำรวจบริการดีเด่น

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2555 ผกก.สภ.ผักไห่ เรียกประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน กรกฎาคม 2555 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจากหน่วยเหนือ และในโอกาสเดียวกันก็ได้เชิญ กต.ตร.สถานี มาเป็นเกียรติในการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจบริการดีเด่น ทั้ง 4 ด้าน ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน
ประกอบด้วย บริการประชาชนดีเด่น
1.ด้านการบริการทั่วไป ได้แก่ ด.ต.ณัฐกิตติ สุคนธ์เตชาวัชร์
2.ด้านการควบคุมและจัดการจราจร ได้แก่ ด.ต.สุเทพ พรมแก้ว
3.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ ส.ต.อ.สมชาติ สุภศรี
และ 4.ด้านการอำนวยความยุติธรรม ได้แก่ ส.ต.อ.วัฒนา ทีทัดด้วง