Tag Archives: โรงพักเพื่อประชาชน

ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย


เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2554 ผกก.สภ.ผักไห่ รอง ผกก.สส.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจส​ถานีตำรวจภูธรผักไห่ ร่วมบริจาคโลหิตสภากา​ชาดไทย ประจำปี 2554 ตามโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการสร้างกุศล “จิตอาสา” ณ ศาลาประชาคมอำเภอผักไห่

โครงการจิตอาสา สภ.ผักไห่


เมื่อวันที่ 16 มี.ค.54 พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ ดำเนินการตามโครงการจิตอาสา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างข้าราชการตำรวจและประชาชน โดยได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดทราย และดินตกหล่น บนถนนสาธารณะ ณ สามแยกตาลาน อ.ผักไห่

ประชุมสภากาแฟ สภ.ผักไห่


พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ จัดให้มีการประชุมสภา​กาแฟ พบปะหารือ พูดคุยปัญหา ระดมสมอง เพื่อร่วมกันแก้ไขปั​ญหาในการให้บริการประชาชนในแต่ละด้าน ให้เป็นไปตามพันธะสัญญา “บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว” โดยได้เชิญคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจ (กต.ตร.สภ.) ร่วมประชุมในโอกาสเดียวกัน