Tag Archives: โรงพักเพื่อประชาชน

ตรวจโรงพักเพื่อประชาชน ประจำปี 2554


พ.ต.อ.นครพัฒน์ พรหมพันธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าชุดตรวจราชการตำรวจภูธรภาค 1 ชุดที่ พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจประเมินผลโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ที่สถานีตำรวจภูธรผักไห่ ประจำปี 2554

ตรวจแฟ้มโรงพักเพื่อประชาชน


ผกก.สภ.ผักไห่ เรียกทุกแผนกงานนำแฟ้มโครงการโรงพักเพื่อประชาชน มาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และทำการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำของ จเรตำรวจ ก่อนที่ตำรวจภูธรภาค 1 จะเข้าตรวจในวันที่ 16 ส.ค.2554 นี้

ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด


ผกก.สภ.ผักไห่ เรียกประชุมนายตำรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และการจัดทำแฟ้มข้อมูลโรงพักเพื่อประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจของ ตำรวจภูธรภาค 1