Tag Archives: โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2554


สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดหาพันธุ์ปลา เพื่อนำมาปล่อยในบ่อเลี้ยงปลาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ด้านหลังสถานีตำรวจ โดยมี พ.ต.ท.ชูเกียรติ คงพานิช รอง ผกก.ปฯ และ พ.ต.ท.ไพศาล แย้มบางยาง รอง ผกก.สส.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2554

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2554

พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ ถือปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริของในหลวง นำข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมกันปรับพื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังสถานีฯ เพื่อปลูกพืชพักสวนครัว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสถานีประจำปี 2554 ระยะที่ 1

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(ปล่อยปลา)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(ปล่อยปลา)

ผกก.สภ.ผักไห่ ปล่อยปลาที่ได้รับมอบมาจากกรมประมง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ่อปลาหลังสถานีตำรวจ