Tag Archives: เศษรฐกิจพอเพียง

รวมพลังตำรวจผักไห่ ตามโครงการเศษรฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรมร่วมพลังตำรวจผักไห่ เทปูนหล่อเสาก่อสร้างศาลาร่วมใจ ตามโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ
รอบบริเวณสถานที่ทำการ….และปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการโครงการเศษรฐกิจพอเพียงของ นำโดย ผกก.สภ.ผักไห่
ผกก.สภ.ผักไห่ ตำรวจผักไห่