Tag Archives: เดินรณรงค์

กิจกรรมเดินรณรงค์ใช้รถใช้ถนนเทศกาลสงกรานต์ 2554พันตำรวจเอก สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ต่อ นายเรวัต ประสงค์ นายอำเภอผักไห่ เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการที่ทางอำเภอผักไห่ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรผักไห่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และมูลนิธิต่างๆ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันอาชญากรรม การต่อต้านยาเสพติด การสวมหมวกนิรภัยและข้ามสะพานลอย 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งการใช้รถใช้ถนนเทศกาลสงกรานต์ 2554

วีดีโอกิจกรรมเดินรณรงค์ที่อำเภอผักไห่

นายเรวัต ประสงค์ นายอำเภอผักไห่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเดินรณรงค์ฯ


Continue reading