Tag Archives: หนึ่งครัวหนึ่งโรงพัก

โครงการ “หนึ่งครัวหนึ่งโรงพัก” ของ สภ.ผักไห่

สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดทำโครงการหนึ่งครัวหนึ่งโรงพัก ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้จัดหาสถานที่เพื่อประกอบเลี้ยงอาหารไว้บริการให้กับประชาชน ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น