Tag Archives: พิธีลงนามคำรับรออง

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2554

พันตำรวจเอก สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดทำพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ร่วมกับรองผู้กำกับการ และข้าราชการตำรวจทุกนาย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรผักไห่

วีดีโอพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ