Tag Archives: พันตำรวจโท ไพศาล แย้มบางยาง

พันตำรวจโท ไพศาล แย้มบางยาง บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย

พันตำรวจโท ไพศาล แย้มบางยาง รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้เข้าอบรม ตามโครงการ “ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรรมการชุมชน” ซึ่งเทศบาลตำบลผักไห่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา