Tag Archives: ผู้ว่าอยุธยาตรวจน้ำท่วมผักไห่

ผู้ว่าอยุธยา ถวายถุงยังชีพแด่พระสงฆ์วัดโคกทอง อ.ผักไห่

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2554 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะได้ร่วมถวายถุงยังชีพแด่พระสงฆ์ วัดโคกทอง อ.ผักไห่ฯ และออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลกุฎี และตำบลบ้านใหญ่

กำชับนายอำเภอผักไห่ เร่งรัดให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย และไม่สามารถออกมาภายนอกได้