Tag Archives: บัญชีเงินเดือนตำรวจใหม่

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

การเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (โควตาพิเศษ)
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

ตารางบัญชีเงิน เดือน

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวรจ

ขั้น พ 1 พ 2 ป 1 ป 2 ป 3 น 1 น 2 น 3 น 4 น 5 น 6 น 7 น 8 น 9
30 19,740
29.5 19,430
29 13,150 19,120
28.5 12,940 18,810
28 12,730 18,500
27.5 12,520 18,190
27 12,310 17,880
26.5 12,100 17,570
26 11,890 17,260
25.5 11,680 16,950
25 11,470 16,160 16,640
24.5 11,260 15,900 16,330
24 11,050 15,640 16,020 42,170
23.5 10,840 15,380 15,720 41,480
23 10,630 15,120 15,420 40,790
22.5 10,420 14,860 15,130 40,100
22 10,220 14,600 14,840 39,410
21.5 10,020 14,340 14,560 38,720
21 9,830 14,080 19,740 14,280 38,030
20.5 9,640 13,820 19,430 14,000 37,340
20 4,100 9,450 13,150 19,120 13,730 24,440 29,810 36,650 44,930
19.5 4,000 9,270 12,940 18,810 13,460 24,050 29,340 36,070 44,240
19 3,900 9,090 12,730 18,500 13,200 23,660 28,870 35,490 43,550 53,130
18.5 3,800 8,910 12,520 18,190 12,940 23,270 28,400 34,910 42,860 52,310
18 3,700 8,690 12,310 17,880 12,680 22,880 27,930 34,330 42,170 51,490
17.5 3,600 8,520 12,100 17,570 12,420 22,490 27,460 33,750 41,480 50,670
17 3,500 8,360 11,890 17,260 12,160 22,100 26,990 33,170 40,790 49,850
16.5 3,290 8,200 11,680 16,950 11,900 21,710 26,520 32,590 40,100 49,030
16 3,090 8,040 11,470 16,160 11,650 21,320 26,050 32,010 39,410 48,210 57,190
15.5 3,000 7,880 11,260 15,900 11,380 20,930 25,580 31,430 38,720 47,390 56,240
15 2,920 7,260 7,730 11,050 15,640 11,120 20,540 25,110 30,850 38,030 46,570 55,290
14.5 2,830 7,120 7,580 10,840 15,380 10,860 20,150 24,640 31,270 37,340 45,750 54,340
14 2,750 6,980 7,430 10,630 18,120 10,600 19,770 24,170 29,690 36,660 44,940 53,390 57,190
13.5 2,660 6,840 7,280 10,420 14,860 10,340 19,390 23,710 29,130 35,960 44,110 52,440 56,240
13 2,580 6,710 7,140 10,220 14,600 10,080 19,020 23,260 28,580 35,270 43,290 51,500 55,290
12.5 2,500 6,580 7,000 10,020 14,340 9,820 18,650 22,830 28,040 34,610 42,470 50,540 54,340
12 2,430 6,450 6,860 9,830 14,080 9,560 18,290 22,390 27,510 33,950 41,660 49,600 53,390
11.5 2,370 6,320 6,720 9,640 13,820 9,300 17,930 21,970 27,000 33,310 40,880 48,660 52,440
11 2,310 6,200 6,590 9,450 13,560 9,040 17,580 21,550 26,480 32,680 40,110 47,720 51,500
10.5 2,250 6,090 6,440 9,270 13,300 8,820 17,230 21,130 25,970 32,050 39,330 46,780 50,540
10 2,190 5,960 6,300 9,090 13,050 8,610 16,890 20,720 25,460 31,420 38,560 45,850 49,600
9.5 2,130 5,840 6,160 8,910 12,800 8,410 16,560 20,320 24,970 30,810 37,820 44,910 48,660 60,040
9 2,070 5,730 6,020 8,740 12,560 8,190 16,240 19,920 24,480 30,210 37,080 43,980 47,720 59,090
8.5 2,010 5,620 5,880 8,570 12,320 7,980 15,920 19,530 24,000 29,600 36,340 43,050 46,780 58,140
8 1,950 5,510 5,740 8,400 12,090 7,780 15,600 19,140 23,520 29,000 35,600 42,120 46,850 57,190
7.5 1,890 5,400 5,600 8,320 11,860 7,580 15,280 18,750 23,040 28,390 34,860 41,190 44,910 56,240
7 1,830 5,300 5,460 8,060 11,640 7,380 14,960 18,360 22,560 27,790 34,120 40,270 43,980 55,290
6.5 1,770 5,200 5,320 7,890 11,410 7,210 14,640 17,970 22,080 27,180 33,380 39,350 43,050 54,340
6 1,710 5,100 5,180 7,720 11,190 7,040 14,320 17,590 21,600 26,580 32,640 38,430 42,120 53,390
5.5 1,650 5,000 5,040 7,550 10,970 6,870 14,010 17,190 21,120 25,980 31,900 37,520 41,190 52,440
5 1,590 4,900 4,900 7,680 10,760 6,700 13,680 16,800 20,640 25,370 31,160 36,610 40,270 51,500
4.5 1,530 4,800 4,800 7,310 10,540 6,530 13,360 16,410 20,160 24,770 30,420 35,710 39,350 50,540
4 1,470 4,700 4,700 7,040 10,330 6,360 13,040 16,020 19,680 24,170 29,690 34,820 38,430 49,600
3.5 1,410 4,600 4,600 6,870 10,110 6,190 12,720 15,630 19,200 23,570 28,960 33,940 37,520 48,660
3 1,360 4,500 4,500 6,700 9,900 6,020 12,400 15,240 18,720 22,980 28,230 33,070 36,610 47,720
2.5 1,300 4,400 4,400 6,530 9,680 5,880 12,080 14,850 18,240 22,390 27,510 32,210 35,710 46,780
2 1,250 4,300 4,300 6,360 9,470 5,740 11,760 14,460 17,760 21,800 26,790 31,360 34,820 45,850
1.5 1,190 4,200 4,200 6,190 9,250 5,600 11,440 14,070 17,280 21,220 26,080 30,520 33,940 44,910
1 1,140 4,100 4,100 6,020 8,740 5,460 11,120 13,680 16,800 20,640 25,370 29,690 33,070 43,980
4,100 4,100 #10,600 &13,040 &16,020
4,100 4,100 * 10,080 #12,400 #15,240
4,100 4,100 $ 9,560 * 11,760 * 14,460
$ 11,120 $ 13,680
ชั้น พ. 1 พ. 2 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ส. 1 ส. 2 ส. 3 ส. 4 ส. 5 ส. 6 ส. 7 ส. 8 ส. 9

บัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ใหม่) โดยปรับลดจากเดิมให้เหลือเพียงระดับเดียว และขยายเพดานเงินเดือนให้เท่า ระดับ ส.๒ หรือ ส.๓

                บัญชีเงินปรับระดับเงินเดือนข้าราชการตำรวจ เมื่อได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และ หรือได้รับยศสูงขึ้น ตามมติ ก.ตร.ฯ

ดาวน์โหลด หรือขยายใหญ่ คลิกที่นี่

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.53

  • บัญชี เงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ใหม่) โดยปรับลดจากเดิมให้เหลือเพียงระดับเดียว และขยายเพดานเงินเดือนให้เท่า ระดับ ส.๒ หรือ ส.๓
  • บัญชี เงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ใหม่) โดยปรับลดจากเดิมให้เหลือเพียงระดับเดียว และขยายเพดานเงินเดือนให้เท่า ระดับ ส.๓ และปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นจากเดิมในภาพรวมร้อยละ ๑๕

ติดตามข่าวได้ที่เว็บ กพ.

ข่าวอัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนตำรวจใหม่

นายดาบทั่วประเทศเฮ วุฒิสภาผ่านฉลุยมติเอกฉันท์ขึ้นเงินเดือนตร.ชั้นประทวน เผยจากเพดานเดิม 22,500 บาท ปรับขึ้นใหม่เป็น 33,450 บาท โดยให้มีผลย้อนหลังถึงเดือน ต.ค.53 เหตุเพื่อความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่พยาบาลรพ.ตำรวจ ประท้วงคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งพยาบาล สบ 3 วิจารณ์หึ่งเส้นสายบานเบอะ

ที่รัฐสภา วันที่ 7 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่… ) พ.ศ…. และร่างพ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจได้พิจารณาเสร็จแล้ว มีสาระสำคัญคือ การขึ้นค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้กับข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะชั้นประทวนจากเพดาน เดิม 22,500 บาท มีการปรับขึ้นใหม่เป็น 33,450 บาท โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ และกำหนดให้มีผลย้อนหลังถึงเดือน ต.ค. 2553 ซึ่งจะมีผลให้ตำรวจชั้นนายดาบทั่วประเทศ 30,000 นายขณะนี้ได้รับเงินเดือนเพิ่ม ทั้งนี้ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพฯ และนายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา อภิปรายท้วงติงว่า ไม่เห็นด้วยกับการเสนอกฎหมายให้ผลย้อนหลัง เพราะจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้อง การปรับขึ้นเงินเดือนควรจะมองภาพรวมทั้งระบบให้พร้อม ๆ กัน ขณะที่กรรมาธิการฯชี้แจงว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอเข้ามาพร้อมกับการปรับขึ้นเงินเดือนของหน่วยราชการ อื่น แต่ปรากฏว่าเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาล่าช้ากว่าฉบับอื่น ดังนั้นจึงต้องปรับให้เท่ากับหน่วยราชการอื่นที่ได้ขึ้นเงินเดือนไปแล้ว ในที่สุดที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ เป็นเอกฉันท์ในวาระ 3 ด้วยคะแนน 114 เสียง และด้วยคะแนน 119 ต่อ 3 เสียงตามลำดับ

ส่วนที่โรงพยาบาลตำรวจ วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มพยาบาล รพ.ตำรวจ กว่า 10 คน รวมตัวกันมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมหน้าสำนักงานนายแพทย์ใหญ่ ชั้น 8 รพ.ตำรวจ เพื่อประท้วงคำสั่งการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตำแหน่งพยาบาล สบ 3 กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตำรวจ โดยใช้เวลานานกว่า 30 นาที จึงแยกย้ายกันกลับ ทั้งนี้ พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ แพทย์ใหญ่รพ.ตำรวจ ชี้แจงและรับข้อเรียกร้องไปพิจารณาอีกครั้ง มีรายงานแจ้งว่า การแต่งตั้งพยาบาลครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งแบบใหม่ โดยให้พยาบาลที่ครบหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงาน โดยมีคณะกรรมการการแต่งตั้งให้คะแนน อย่างไรก็ตามยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการแต่งตั้งยังใช้เส้นสายอยู่เช่น เดิม.

ข้อมูลจาก http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=8&contentID=119961