Tag Archives: ตรวจจุดบริการประชาชน

ผกก.สภ.ผักไห่ ออกตรวจจุดบริการประชาชน

พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ ออกตรวจจุดบริการประชาชน และจุดควบคุมวินัยจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 พร้อมได้มอบนโยบายในการปฏิบัติฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการฯ โดยเน้นการให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจประชาชน ตามพันธะสัญญา “บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว” และเพิ่มความเข้มในการกวดขันวินัยจราจร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ