Tag Archives: ดาวน์โหลดเพลงตำรวจ

เพลงตำรวจไทย

ความเป็นมาของเพลงตำรวจไทย

เมื่อกลางปี พ.ศ.2544 พลตำรวจเอก พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในขณะนั้น มีดำริ ให้สร้างสรรค์ บทเพลงของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมขึ้นใหม่ ทั้งเนื้อร้อง และทำนอง โดยประสงค์ให้ มีเนื้อร้อง ที่มีความหมาย ท่วงทำนอง ไพเราะ สามารถ ปลุกจิตสำนึก ของ ข้าราชการตำรวจ ให้มีจิตใจ เข้มแข็ง อดทน เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นสิ่ง ปลอบขวัญ กำลังใจ ยามต้องลำบาก ตรากตรำ เหน็ดเหนื่อย จากการปฏิบัติ ภารกิจ ตลอดจน ให้บทเพลง เป็นสื่อสัมพันธ์ ถึงประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจ เห็นใจ เชื่อถือศรัทธา ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ตำรวจ
Continue reading