Tag Archives: งานวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552

สภ.ผักไห่ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยร่วมแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับจราจร อาวุธยุทโธปกรณ์ และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และนำก๋วยเตี๋ยวไปบริการฟรี

จาก ชมแบบสไลด์โชว์….วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552