Tag Archives: งานลอยกระทง2554

ปล่อยแถวสายตรวจ รักษาความปลอดภัยงานลอยกระทง 2554

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2554 ผกก.สภ.ผักไห่ ปล่อยแถวสายตรวจเพื่อป้องกันเหตุ ในวันลอยกระทงประจำปี 2554 หน้าหมู่บ้านอยุธยาคันทรี่โฮม ที่ทางเทศบาลตำบลผักไห่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเป็นประจำทุกปี

ประชุมชี้แจงสายตรวจให้กวดขันจับกุมผู้ที่เล่นพลุดอกไม้ไฟ ที่เป็นอันตรายแก่ประชาชนที่มาเที่ยวงานลอยกระทง