Tag Archives: กิจกรรมสถานีตำรวจ

สร้างโรงเก็บรถของกลางและรถตรวจยึด

สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดสร้างโรงเก็บรถยนต์,รถจักรยานยนต์ของกลางและรถตรวจยึด เพื่อป้องกันกันการชำรุดสูญหาย และเสื่อมโทรมจากการตากแดดตากฝน การดำเนินสร้างโรงเก็บรถก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดฯ ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน)

ร่วมพิธีเปิดโครงการข​ยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้า​ง ประจำปี 2554

พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ ร่วมพิธีเปิดโครงการข​ยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้า​ง ประจำปี 2554 ที่ทางวิทยาลัยเทคนิค​พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับอำเภอผักไห่ จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รมช.คมนาคม เป็นประธานเปิดโครงกา​ร

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

ผกก.สภ.ผักไห่ ร่วมกับ อบต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ฯ

จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับแกนนำต่อต้านยาเสพติดในตำบลท่าดินแดง เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน