Tag Archives: กิจกรรมตำรวจ

กิจกรรมทาสีเสาธงชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน์


พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ฯ นำข้าราชการตำรวจฯ ร่วมกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม และทาสีเสาธงชาติ ด้านหน้าสถานีตำรวจ เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ในส่วนการปรับภูมิทัศน์

ประมวลภาพกิจกรรมทาสีเสาธงชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ของตำรวจผักไห่

กิจกรรมเวียนเทียน วันมาฆบูชา

พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ นำข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2554 ณ วัดลาดชิด อ.ผักไห่ฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริธรรม

ร่วมทำความสะอาดรอบสถานีตำรวจ

ผกก.สภ.ผักไห่ นำข้าราชการตำรวจร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบสถานีตำรวจ และสวนหย่อมด้านหน้าสถานีตำรวจ เพื่อให้ดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน