Tag Archives: กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

เรือบริการประชาชน..ฟรี

ตามที่ตำรวจภูธรภาค 1 ได้แจกจ่ายเรือให้กับสถานีตำรวจที่ประสบภัยน้ำท่วมฯ เพื่อใช้งาน ซึ่งทาง สถานีตำรวจภูธรผักไห่ ใช้เป็นเรือบริการรับส่งประชาชนที่ประสบอุทกภัย และใช้เป็นเรือตรวจการไปด้วย

เรือที่ได้รับแจกมาใหม่อีก 2 ลำ

ภาพการนำเรือออกให้บริการประชาชน และนักเรียนที่ประสบอุทภัย

ส่วนเรือยางที่ได้รับแจกมาอีก 1 ลำ ใช้เป็นเรือตรวจการ และรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเนื่องมีความคล่องตัว