สภ.ผักไห่ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.ต.อนุชา ตรีนพ


ในนามข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรผักไห่ ขอแสดงความยินดีกับ Congratulations ว่าที่ ร.ต.ต.อนุชา ตรีนพ ผบ.หมู่ ป.สภ.ผักไห่ ที่สอบได้นายตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>