รองสารวัตร

 

ภาพถ่าย

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
ตำแหน่ง

โทรศัพท์ติดต่อ

ร.ต.ท.สิริชนม์ปวีร์ ทาวงศ์

รอง สวป.ฯ

ร.ต.อ.สงุ่น  เกตุรัตน์

รอง สวป.ฯ

ร.ต.ท.สมควร   เฮียงเสนารอง สวป.ฯ

ร.ต.ท.สถาพร  อ่อนตาม

รอง สวป.ฯ

ร.ต.ท.สมศักดิ์  รื่นชาญภาค

รอง สว.(ป).ฯ

ร.ต.ท.สุนทร  วงศ์อารักษ์

รอง สว.(ป.)ฯ

ร.ต.อ.ยุตติ  เสริมสุขต่อ

พงส.

ร.ต.อ.ภคณินเดช ประกอบวรการ

พงส.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>