ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

รูป ผกก. ครึ่งตัวหมวกทอง

พ.ต.อ.พิชา  รุจินาม
ผกก.สภ.ผักไห่
098-128-1891