ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

001

พ.ต.อ.ธานินทร์   ฉัตรเจริญพร

ผกก.สภ.ผักไห่

086-379-7581

ภาพถ่าย

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
ตำแหน่ง

โทรศัพท์ติดต่อ

 001 (2)
พ.ต.ท.วิชิต  ปานพรม
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน (ช่วยราชการ)
08-1758-2554
 23 (2)
พ.ต.ท.ชินรัตน์   ทองอุไร
รอง ผกก.ป.สภ.ผักไห่
08-6779-6729
 003
พ.ต.ท.รามณรงค์ เกียรบุญเกิด
รอง ผกก.สส.สภ.ผักไห่
 081-808-2952
 พ.ต.ท.พีรศักดิ์  เจริญพันธ์ุ สวป (1)
พ.ต.ท.พีรศักดิ์  เจริญพันธ์ุ
สวป.สภ.ผักไห่
081-903-7035
 พ.ต.ต.วันวิเศษ จั่นวัฒนะ สว.สส
พ.ต.ต.วันวิเศษ  จั่นวัฒนะ
สว.สส.สภ.ผักไห่
081-688-3982
 พ.ต.ต.บรรจง  ชาญศรี สว.อก
พ.ต.ต.จงศักดิ์  ชาญศรี
สว.อก.สภ.ผักไห่
087-257-8823