ตรวจราชการประจำปี 2551

??? เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ไพบูลย์ เจริญพานิช รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปี 2551 ตามโครงการ 3 ด้านของ ผบ.ตร…..

รับการเคารพจากชุดฝึกของสถานีตำรวจ

ถ่ายภาพหมู่หน้าสถานีตำรวจ

ตรวจราชการประจำปี 2551?ตรวจราชการประจำปี 2551?ตรวจแถวผู้รอรับการฝึก? ถ่ายภาพหมู่หน้าสถานีตำรวจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>