12ส.ค.นี้กฎหมายเรตติ้งบังคับใช้

นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 2552 เป็นต้นไป    กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต และการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทภาพยนตร์ ซึ่งเป็น กฎกระทรวงประกอบ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จะมีผลบังคับใช้ ดังนั้น ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.นี้ จะต้องยื่นเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ดำเนินการจัดประเภทภาพยนตร์ หรือ เรตติ้ง   ตามที่กฎกระทรวงกำหนดไว้ 7 ประเภท ดังนี้

1.ภาพยนตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ และควรส่งเสริมให้ดู

2.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป

3.ภาพ ยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

4.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15  ปีขึ้นไป

5.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

6.ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู และ

7.ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ซึ่งในวันที่ 15 ส.ค.นี้ วธ.จะประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเรตติ้งอีกครั้ง

รมว.วธ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนตราสัญลักษณ์ที่จะใช้ในการจัดเรตติ้ง และติดบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ นั้น ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ จะประชุมเพื่อหาข้อสรุป โดยระหว่างนี้จะให้ใช้ข้อความแทนตราสัญลักษณ์ไปก่อน สำหรับขั้นตอนการพิจารณานั้นผู้สร้างหรือผู้กำกับ จะต้องเสนอภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายพร้อมระบุเรตติ้งมาให้คณะกรรมการพิจารณา ภาพยนตร์ฯ พิจารณาว่าเป็นไปตามเรตติ้งที่เสนอมาหรือไม่ และอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฉาย ทั้งนี้หากเห็นว่าไม่เป็นธรรม ก็สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ หรือยื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองได้.

ที่มา http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=13508

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>