โผแต่งตั้งโยกย้าย ภาค6

ผบช.ภาค6สั่งลา ย้าย24ผกก.-สว.

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตร.ภาค6-24 ตำแหน่ง ระดับสารวัตร-ผู้กำกับการ ก่อนผบช.จะอำลาตำแหน่ง เผย”รชต เย็นทรวง”ผบช.ภาค 6 ลงนามแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจ 24 ราย สลับสับเปลี่ยนกัน “ประพนธ์ ไกรประยูร” ขึ้นเป็นผกก.ฝ่ายอำนวยการภาค6 “ไสว ครุธผาสุข” เป็น ผกก.แม่ระ มาด “สุมิตร มั่นเมือง เป็นผกก.สภ.บางม่วง

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท. รชต เย็นทรวง ผบช.ภาค 6 ลงนามแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่งตำรวจภูธรภาค 6 ที่ 56/2552 ลงวันที่ 10 ก.พ.2552 รวม 24 นาย ดังนี้ พ.ต.ท.ประพนธ์ ไกรประยูร รองผกก.สส.สภ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เป็นผกก.ฝ่ายอำนวยการ 4 บก.อก.ภาค 6, พ.ต.ท. ไสว ครุธผาสุข รองผกก.กลุ่มงานสืบสวน ศสส.ภาค 6 เป็น ผกก.สภ.แม่ระมาด จ.ตาก, พ.ต.ท.สุมิตร มั่นเมือง สวญ.สภ.วังน้ำคู้ จ.พิษณุโลก เป็น ผกก.สภ.บางม่วง จ.นครสวรรค์, พ.ต.ท.พงศ์ฤทธิ์ คงศิริสมบัติ รองผกก.ป.สภ.เมืองนครสวรรค์ เป็น ผกก.สภ.หนองปลิง จ.นครสวรรค์, พ.ต.ท.ประมวล ยิ้มจันทร์ รอง ผกก.ป.สภ.โกสัมพีนคร จ.กำแพง เพชร เป็น สวญ.สภ.วังน้ำคู้ จ.พิษณุโลก, พ.ต.ท.โอ ภาส คงเมือง สวญ.สภ.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางม่วง จ.นครสวรรค์

พ.ต.ท.สัญญา ชาญกูล พงส.(สบ3) สภ.วังน้ำคู้ จ.พิษณุโลก เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย, พ.ต.ท.มนตรี แสงไพบูลย์ พงส.(สบ3) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิษณุโลก เป็น รองผกก.สส.สภ. บางม่วง จ.นครสวรรค์, พ.ต.ท.ภาสวัฒน์ เขตรวิทย์ พงส.(สบ3) สภ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เป็น รองผกก. สส.สภ.หนองปลิง จ.นครสวรรค์, พ.ต.ท.ราเมศ แก้วสูงเนิน สว.สส.สภ.วังทอง จ.พิษณุโลก เป็น รอง ผกก.สส.กลุ่มงานสืบสวน ศสส.ภาค 6, พ.ต.ท.จิระศักดิ์ มหึเมือง สว.สส.สภ.แม่ระมาด จ.ตาก เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครสวรรค์, พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ตันโชติเวช สว.งานอำนวยการ ศสส.ภาค 6 เป็น รอง ผกก.ปป.สภ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร, พ.ต.ท. สราวุธ คนใหญ่ สว.สส.สภ.เมืองพิจิตร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองปลิง จ.นครสวรรค์, พ.ต.ท.พีระศักดิ์ สุทธิสวรรค์ สว.สส.สภ.ปากน้ำโพ เป็น สว.สส.สภ.บางม่วง จ.นครสวรรค์

พ.ต.ต.ณัฐพล บุบผะศิริ สว.สป.สภ.ปากน้ำโพ เป็น สว.สป.สภ.บางม่วง จ.นครสวรรค์, พ.ต.ต. สมบัติ วิเศษสิงห์ สวป.สภ.ปากน้ำโพ เป็น สวป.สภ. บางม่วง จ.นครสวรรค์, ร.ต.อ.กอบกิจ สีไพสน รอง สว.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก เป็น สวป.สภ.หนองปลิง จ.นครสวรรค์, ร.ต.อ.กิติคุณ รักแจ้ง รอง สว.กลุ่มงานสืบสวน ศสส.ภาค 6 เป็น สว.สส.สภ.วังทอง จ.พิษณุโลก ร.ต.อ.ณตศพงษ์ ไมตรี รองสวป.สภ. พบพระ จ.ตาก เป็น สว.อก.สภ.หนองปลิง จ.นคร สวรรค์, ร.ต.อ.นิติธร ผิวแดง รอง สวป.สภ.แม่ท้อ จ.ตาก เป็น สว.อก.สภ.บางม่วง จ.นครสวรรค์, ร.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ รอง สว.กลุ่มงานสืบสวน ศสส.ภาค 6 เป็น สว.สส.สภ.เมืองพิจิตร, ร.ต.อ.สงกรานต์ ป้องปก รอง สว.กลุ่มงานสืบสวน ภ.จว.ตาก เป็น สว.สส.สภ.แม่ระมาด จ.ตาก, ร.ต.อ.สมพร ปรา บุตร รองสวป.สภ.เมืองพิษณุโลก เป็น สว.งานอำนวยการ ศสส.ภาค 6, ร.ต.อ.องอาจ คงพันธุ์ รอง สว.กลุ่มงานสืบสวน ศสส.ภาค 6 เป็น สว.สส.สภ. หนองปลิง จ.นครสวรรค์

นสพ.ข่าวสดออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>