โครงกา​รรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์


สถานีตำรวจภูธรผักไห่ ได้จัดทำโครงกา​รรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และข้ามสพานลอย100เปอ​ร์เซนต์ เพื่อเป็นการลดการเกิ​ดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียชีวิ​ตและทรัพย์สิน จากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการของหน่วยเห​นือ