โครงการ “หนึ่งครัวหนึ่งโรงพัก” ของ สภ.ผักไห่

สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดทำโครงการหนึ่งครัวหนึ่งโรงพัก ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้จัดหาสถานที่เพื่อประกอบเลี้ยงอาหารไว้บริการให้กับประชาชน ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>