โครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Smart Safety Zone 4.0)

“เมื่อความมืดมาพร้อมกับอันตราย”
“เมื่อผู้หญิงเดินคนเดียวในที่มืดอาจจะไม่ปลอดภัย”
“เมื่อปลายทางของคุณอาจจะไม่ใช่ที่เดิม”
โครงการ สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Smart Safety Zone 4.0) ตามแนวนโยบายของ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่จะ เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้สนับสนุนการทำงานของตำรวจ เริ่มดำเนินการแล้วในพื้นที่นำร่อง 15 สถานีทั่วประเทศ
KickOff ไปพร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14.00น. นี้ครับ

คลิปวิดีโอ ผู้หญิงเดินคนเดียว

220256152_103744668637017_5698186617738028164_n