โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2554

พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ ถือปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริของในหลวง นำข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมกันปรับพื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังสถานีฯ เพื่อปลูกพืชพักสวนครัว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสถานีประจำปี 2554 ระยะที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>