โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(ปล่อยปลา)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(ปล่อยปลา)

ผกก.สภ.ผักไห่ ปล่อยปลาที่ได้รับมอบมาจากกรมประมง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ่อปลาหลังสถานีตำรวจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>