โครงการอาหารกลางวัน สภ.ผักไห่

สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดทำโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน 2553
โครงการอาหารกลางวัน


โครงการอาหารกลางวัน สภ.ผักไห่