โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

ผกก.สภ.ผักไห่ ร่วมกับ อบต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ฯ

จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับแกนนำต่อต้านยาเสพติดในตำบลท่าดินแดง เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>