โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2553

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2553

สภ.ผักไห่ จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2553 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการฯ

ชมภาพทั้งหมด