โครงการจิตอาสา สภ.ผักไห่


เมื่อวันที่ 16 มี.ค.54 พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ ดำเนินการตามโครงการจิตอาสา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างข้าราชการตำรวจและประชาชน โดยได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดทราย และดินตกหล่น บนถนนสาธารณะ ณ สามแยกตาลาน อ.ผักไห่