เรือบริการประชาชน..ฟรี

ตามที่ตำรวจภูธรภาค 1 ได้แจกจ่ายเรือให้กับสถานีตำรวจที่ประสบภัยน้ำท่วมฯ เพื่อใช้งาน ซึ่งทาง สถานีตำรวจภูธรผักไห่ ใช้เป็นเรือบริการรับส่งประชาชนที่ประสบอุทกภัย และใช้เป็นเรือตรวจการไปด้วย

เรือที่ได้รับแจกมาใหม่อีก 2 ลำ

ภาพการนำเรือออกให้บริการประชาชน และนักเรียนที่ประสบอุทภัย

ส่วนเรือยางที่ได้รับแจกมาอีก 1 ลำ ใช้เป็นเรือตรวจการ และรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเนื่องมีความคล่องตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>