ครม.มีมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู

ครม.เห็นชอบร่าง กม.เพิ่มเงินเดือนแม่พิมพ์

สูงสุดเทียบเท่าหมอ-นักกฎหมาย ชี้จูงใจคนเก่งเข้ามาเป็นครู เร่งชงเรื่องผ่านสภา ให้มีผลบังคับใช้เดือนเมษาปีหน้า

วันนี้ (21 ก.ย.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษา เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย พ.ร.บ.ดังกล่าว จะทำให้ครู 4 แสนคน มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น 8% หรือสูงสุด 66,480 บาท เทียบเท่ากันกับแพทย์ และนักกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจูงใจให้คนมีความสามารถเข้ามาเป็นครูมากขึ้น ซึ่งจะเร่งผลักดันเข้าสภาฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในเดือน เม.ย.ปี 54.