เนื้อเพลง เพลง มุ่งสู่ฝัน ( Go To Dream ) ยืนยง โอภากุล ( แอ๊ด คาราบาว )

เพลง ประจำโครงการ NPD ( NO PLACE for DRUG )

โดย พลตำรวจโท นเรศ นันทโชติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑

ดนตรี  E/C#m/B

            E                                  A            E                     C#m        F#m           B     

          ฝันที่เราร่วมกัน คือฝันที่เป็นจริง เราพร้อมทำทุกสิ่งเพื่อมุ่งมั่นสู่ฝังฝัน

E                            A             E      C#m                     B                  E

มีความสงบสุข รอเราอยู่เป็นรางวัล มีที่ให้ลูกหลานได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี

              E                      A              E                         C#m        F#m           B     

ชุมชนและตำรวจ จับมือกระชับมั่น มาช่วยกันสร้างสรรค์ สู่สังคมอันสุขขี

 E                               A                    E        C#m                B                  E

ภัยยาเสพติด  มันบ่อนทำลายชุมชนนี้ มาเถิดมาน้องพี่ ยังมีตำรวจอยู่คู่กาย

             A             B7                            E              A               B7                   E   

          * ชุมชนนี้ไม่มี ไม่มีพื้นที่ให้ยาเสพติด ขอทุ่มเทอุทิศทั้งใจทั้งกายขจัดภัย

 F#m                 C#m             B7                 E         F#m                                         B                  E 

เพื่ออนาคตชนในชาติ เพื่อลูกเพื่อหลานตลอดไป   ขอจดจำคำขวัญจนขึ้นใจ ไม่มีพื้นที่ให้ยาเสพติด

ดนตรี ( ซ้ำ * )

              E                       A                          E                         C#m              F#m             B     

         ตำรวจภูธรภาคหนึ่ง คือที่พึ่งช่วยขบคิด เมื่อเห็นใครหลงผิด เราพร้อมใจแก้ไขปัญหา

E                                  A                      E                        C#m            B                        E    

ไม่มุ่งหน้าปราบปราม แต่มุ่งมั่นช่วยเหลือนำพา ไม่เพียงเยียวยารักษา จะเป็นนาวาสู่อนาคตสดใส

            C#m                      F#m                        E         C#m               E7                        B7                  E                  

         ตำรวจชุดเอ็นพีดี คือผู้บรรเทาสังคมไทย   ยาเสพติดจะหมดไป เมื่อประชาชนร่วมใจกับเอ็นพีดี