เข้าแถวเคารพธงชาติ


พ.ต.อ.สุเทพ ชนะสิทธิ์ ผกก.สภ.ผักไห่ นำข้าราชการตำรวจทุกสายงาน เข้าแถวเคารพธงชา​ติ ช่วงเวลา 08.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกในความเป็นข้าราชการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา