อัพเดทภาพน้ำท่วม 2554

นับตั้งแต่น้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งวันที่ 6 ต.ค.2554 และเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การติดต่อสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ระยะหนึ่ง จนถึงปัจจุบันการสื่อสารโดยเฉพาะเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตก็ยังขัดข้องเป็นระยะๆ วันนี้อินเตอร์เน็ตใช้งานได้จึงนำภาพน้ำท่วมมาอัพเดท

สภาพน้ำท่วมอาคารที่ทำการ และบ้านพักตำรวจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>