หน่วยจู่โจมพิเศษสลาตัน2009

มุ่งปรับทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คือ หนึ่งในภารกิจสำคัญของตำรวจที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ด้วยปัจจัยหลายประการทั้งด้านกำลังพล งบประมาณและขนาดพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้การทำงานในบางครั้งจะไม่ได้ผลตามที่วางไว้

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผน สร้างกลยุทธ์ ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานนั้นสอดรับกับนโยบายและความตั้งใจในการทำงานเพื่อประชาชน อย่างแท้จริง

“หน่วยจู่โจมพิเศษสลาตัน 2009” เป็นผลผลิตหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของผู้ดำเนินการที่จะต้อง การปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผบก.น.9 เจ้าของโครงการสร้าง “หน่วยจู่โจมพิเศษสลาตัน 2009” เปิดเผยว่า หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ๆ ได้พัฒนารูปแบบการปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพัฒนาไปควบคู่กับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับตำรวจ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ดี มีผลงาน การสร้างแรงจูงใจด้วยการเติมขวัญกำลังใจ “จับทันควัน จ่ายทันที 24 ชั่วโมง” จนกระทั่งผลการจับกุมมียอดสูงสุดใน บช.น.

พล.ต.ต.กรีรินทร์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงเปิด“หน่วยจู่โจมพิเศษสลาตัน 2009” ขึ้น โดยหวังเพียงว่าการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน จะสามารถลดทุกข์บำรุงสุข ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยสาเหตุที่ใช้ชื่อดังกล่าว เนื่องจากคำว่า “สลาตัน” มาจากลมพายุชนิดหนึ่ง ที่มีการรวมตัวพัดในลักษณะที่เป็นเกลียว เวลาพัดไปทางไหนจะ ไปเป็นกลุ่ม ซึ่งคล้ายกับการทำงานเป็นทีม ส่วน 2009 นั้นนำเอาความหมายราชการแฝงเข้าไป กล่าวคือ 20 ในความหมายราชการตำรวจ หมายถึงหัวหน้าสายตรวจ ส่วน 09 คือตัวย่อของ บก.น.9 นั่นเอง

“หน่วยจู่โจมพิเศษสลาตัน 2009” จะมีการคัดเลือกตำรวจระดับปฏิบัติการ ที่จะเข้ามาปฏิบัติการ โดยคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 10 สถานี ในสังกัด บก.น.9 โดยคัดเลือกสถานีละ 2-3 นาย รวม 30 นาย แต่ละรายจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุเฉลี่ยที่ 35 ปี มีความเป็นระเบียบวินัยพร้อมที่จะปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งไม่มีภาระทางครอบครัว โดยมีหัวหน้าชุดคือ ร.ต.ท.มงคล กุ้งทอง และมีจุดรวมพล อยู่ที่ บก.น.9

ก่อนเริ่มเข้าหน่วยนั้นได้นำตำรวจทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการฝึก โดยใช้ระยะเวลา 2 เดือน โดยมีครูฝึกเป็นชุดปฏิบัติการ 191 และครูฝึกจากค่ายนเรศวร โดยเมื่อครบระยะเวลาได้ส่งไปฝึกต่อที่ค่ายนเรศวร เพชรบุรี อีก 5 วัน โดยจะเป็นการฝึกทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้โดยใช้อาวุธปืน ต่อสู้ด้วยมือเปล่า การต่อรองและเจรจา การจู่โจม การปิดล้อมสถานที่ที่เกิดเหตุ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

หลังจากกำลังพลใน “หน่วยจู่โจมพิเศษสลาตัน 2009” มีความพร้อม จึงได้ทำการเปิดตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่จริงตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ซึ่งขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00-03.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนเวรของตำรวจทั้ง 10 สถานี จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวอาจยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ยังได้แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ช่วง เวลาแรกคือ 15.00-18.00 น. ให้ไปตระเวนตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ตามตลาดนัดในเขตพื้นที่ทั้งหมด ช่วงเวลา 18.00-23.00 น. ช่วงนี้จะออกตระเวนตามสถานศึกษา ศูนย์ราชการ และตามห้างสรรพสินค้า โดยช่วงเวลาสุดท้ายหลัง 23.00 น. จะออกปฏิบัติงานเชิงรุกโดยเน้นการปฏิบัติการกับพวกแก๊งรถซิ่ง ทั้ง จยย.และรถยนต์ โดยกำลังพลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา จะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 10 คน รถยนต์ 3 คัน

สำหรับรถยนต์ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจจะใช้รถยนต์เก๋งฮอนด้า แอคคอร์ด และรถยนต์กระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ โดยแต่ละคันจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่รถคันละ 3 นาย ภายในรถแต่ละคันจะมีอาวุธครบมือพร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลา เช่น ปืนลูกซองขนาด 5 นัด อาวุธปืนเอ็ม 16 กระสุนยาง แก๊สน้ำตา เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่มีการนำรถยนต์เข้ามาใช้เนื่องจากพื้นที่ บก.น. 9 มีพื้นที่กว้างมีรอยต่อออกสู่ต่างจังหวัด จึงเป็นเรื่องยากที่ชุดจู่โจมจะใช้รถ จยย.ในการทำงาน เพราะไม่ทันเวลาและง่ายต่อการถูกซุ่มโจมตี

โดยตลอดช่วงเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ที่ “หน่วยจู่โจมพิเศษสลาตัน 2009” ออกปฏิบัติการนั้นทำให้จำนวนคดีอาชญากรรมลดน้อยลงกว่าปีที่แล้ว อีกทั้งยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในการให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับหน่วยจู่โจมฯ

“หน่วยจู่โจมพิเศษสลาตัน 2009” จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่วางแผนขึ้นเพื่อปรับทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้วยการลงมือปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง จึงทำให้อาชญากรรมในเขตพื้นที่ บก.น.9 มีสถิติการปราบปรามที่น่ายกย่อง จึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวนี้ จะช่วยสร้างความสงบสุข ตลอดจนความอบอุ่นใจ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ บก.น.9 ได้อย่างมีประสิทธิผล.

ผาณิต  นิลนคร/รายงาน
ข้อมูลจาก
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/includes/images/logo.gif