สอบถามเส้นทางในช่วงน้ำท่วม 2554


ด้วยปัจจุบันในพื้นที่อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบภัยน้ำท่วมเป็นพื้นที่วงกว้าง ซึ่งส่งผลให้ถนนบางสายมีน้ำท่วมสูง และรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ฉะนั้นก่อนเดินทางท่านควรตรวจสอบเส้นทางก่อนทุกครั้ง ซึ่งในส่วนของสถานีตำรวจภูธรผักไห่ ได้มีเบอร์โทรศัพท์ไว้บริการสำหรับโทรสอบถามเส้นทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 035-391789 และ 035-391191

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>