สร้างโรงเก็บรถของกลางและรถตรวจยึด

สถานีตำรวจภูธรผักไห่ จัดสร้างโรงเก็บรถยนต์,รถจักรยานยนต์ของกลางและรถตรวจยึด เพื่อป้องกันกันการชำรุดสูญหาย และเสื่อมโทรมจากการตากแดดตากฝน การดำเนินสร้างโรงเก็บรถก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดฯ ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน)