สภ.ผักไห่ ดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 2 ขุดบ่อเลี้ยงปลาฯ

สภ.ผักไห่ ดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 2 ขุดบ่อเลี้ยงปลา และจัดทำศาลาอเนกประสงค์

One thought on “สภ.ผักไห่ ดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 2 ขุดบ่อเลี้ยงปลาฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>